7-KANALER

Ledningsbasert løsning til bruk i næringsbygg med sjakter


7-kanaler – 1/2″ ventil – NRF 5648216
7-kanaler – 3/4″ ventil – NRF 5648217

Waterguard 7-kanaler er et trådbasert system som er tilpasset leiegårder og næringsbygg med rørsjakter, der trådløse systemer er uegnet. Sentralenheten har 7 sensorutganger og er tilrettelagt for oppkobling til alarm­anlegg.

EKSEMPEL PÅ LØSNING FOR NÆRINGSBYGG. Klikk for stort bilde.

Prinsippskisse Waterguard næringsbygg

MONTERINGSBESKRIVELSE 7-KANALER

Magnetventil – skal monteres av godkjent VVS-installatør:

  • Magnetventil monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, må magnetventil monteres etter uttak for brannslange. Magnetventil kan evt. også monteres til varmtvannsledning eller varmtvann sirkulasjon.
  • Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
  • Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus.

Sentralenhet – skal monteres av godkjent el-installatør:

  1. Sentralenhet festes til vegg ved magnetventil før sensorledning tilkobles både inngang og utgang i koblingsstykket under sentralenheten.
  2. Kabel for magnetventil kobles til. (Bruk vedlagte pakning og skrue).
  3. Ved bruk av sensortape, skal sensorpunktene (pr. 15cm) vende opp og festes med tosidig tape.
  4. Dersom sensorledning (4 meter lang) benyttes må de avisolerte punktene (pr. 10 cm) ligge NED mot ønsket overvåket under lag. (Skjult anlegg trekkes i K-rør).
  5. De 7 lekkasjemåleinngangene vil ha kanalnr. fra 1-7 i displayet.
  6. Støpsel tilkobles 230V jordet stikkontakt.

NB: Systemet må alltid testes etter montering ved å fukte alle sensorledninger med en våt klut e.l. og sjekke at ventilen stenger. Trykk RESET på betjeningspanelet for å åpne. Systemet bør deretter testes minst 2 ganger årlig av bruker.

Koblingsskjema:
1 Inngang nr. 1 – 2 Utgang nr. 1
3 Inngang nr. 2 – 4 Utgang nr. 2
5 Inngang nr. 3 – 6 Utgang nr. 3
7 Inngang nr. 4 – 8 Utgang nr. 4
9 Inngang nr. 5 – 10 Utgang nr. 5
11 Inngang nr. 6 – 12 Utgang nr. 6
13 Inngang nr. 7 – 14 Utgang nr. 7
15 Driftsp./data til 1 tråds temp.føler – Dallas
16 GND til temperaturføler
17 15V DC driftspenning til 4-20mA utstyr
18 Inngang til 4-20mA signal
19 Alarm relé C
20 Alarm relé NC
21 Alarm relé NC
22 Alarm relé NO

Styringspanel. Kan bestilles separat, NRF 5648205