Remote Interface

Med Remote Interface kan Waterguard-systemet integreres mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer.

Remote Interface er en smart koblingsenhet som gjør at Waterguards systemer Smart Stop, Quick Stop og Smart Basic kan samkjøres med Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer mm.


På denne måten kan blant annet boligens vannforsyning kontrolleres via egnede smarthus-komponenter, og eventuelle vannlekkasjer kan varsles over det sentrale alarm-anlegget. Mulighetene som åpner seg når Waterguard kan “snakke” med boligens smarte styrings- og kommunikasjonssystemer er mange, og en integrasjon av de ulike systemene i en bolig vil trolig bli standard i en ikke så fjern fremtid.

Remote Interface integreres i Waterguard-systemet ved å kobles mot det trådløse styringspanelet WTG-38A eller som en separat enhet mot WTG-36C. Systemet kan da snakke med de ulike smarthus-komponentene i boligen.

 

Informasjonen i denne artikkelen vil trolig være av interesse for dine kunder. Husk å fortelle dem om mulighetene som åpner seg med integrasjon mellom lekkasjesikring (Waterguard) og smarthusteknologi.