Det er alt for mange og kostbare lekkasjeskader i Norge, og det er hverken montør eller bruker som har hovedskylden. Over 70% av skadene skyldes det enkle forhold at de tekniske komponentene er gamle og slitt. For å redusere skadeomfanget bør eldre bygninger ha lekkasjesikring – på lik linje med nye bygg.

Ingenting varer evig, og slitasje og korrosjon i over 30 år gamle rørinstallasjoner har med tiden blitt til kostbare lekksjeskader. De drøyt 28.000 skadene i 2020 kostet over 2 milliarder kroner, mer enn både brann- og innbruddskader til sammen.

Som det fremgår av illustrasjonen under, blir alder og slitasje en stadig viktigere årsak til vannlekkasjer. Etter 2018 har antall skader flatet ut og falt, og noe av grunnen til dette antas å være at også eldre boliger i større grad har fått installert lekkasjesikring.