ADAPTER 2 VENTILER

Automatisk, ledningsbasert punktovervåking


Adapter 2 ventiler (1/2″) – NRF 5648186 (normalt åpen ventil)
Adapter 2 ventiler (1/2″) – NRF 5648188 (normalt lukket ventil)

Waterguard Adapter er vår bestselger. Modellen er trådbasert og egner seg for sikring av eventuell lekkasje fra vanninstallasjoner i rom uten sluk i gulv (kjøkken, separat toalett, osv.). Løsningen er enkel å installere og krever ingen ekstra stikkontakt. Ved lekkasje kuttes strømmen til kontakten.

MONTERINGSBESKRIVELSE

Magnetventil(er) skal monteres av godkjent VVS installatør.

Magnetventilen(e) monteres på kaldt (med 1 ventil) eller både kaldt- og varmtvannsledning (med 2 ventiler) etter hovedstoppekran.

Er det montert brannslange, må magnetventilene monteres etter uttak for brannslange.

Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.

Magnetventilene må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.

Kabel for magnetventil kobles til – bruk vedlagte pakning og skrue.

NB: Sil må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet som kan legge seg i ventilhus.

Veggadapter med sensorledning

Sensortape/ledning plugges til adapter. Ledningen legges og klamres til de steder som skal overvåkes: Under VV-bereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, vanntilkoblet kjøleskap etc.

Ved overvåking av baderom bør sensorledningen legges i hulkile under dørterskel eller annen gunstig plassering. Detektoren må også ligge slik at den ikke blir påvirket av damp.

Ved bruk av sensortape (3 meter) skal sensorpunktene (hver 10 cm) vende opp og festes med påmontert tape.

Dersom sensorledning (4 meter) benyttes må de avisolerte punktene (hver 15 cm) ligge NED mot det underlaget som ønskes overvåket. Skjult anlegg trekkes i K-rør.

Adapteren plugges i stikk der man ønsker primærovervåking, typisk i kjøkkenskap i forbindelse med oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinens strømledning plugges i adapteret slik at strømmen til denne kuttes ved en evt. lekkasje.

 

NB: Systemet må alltid testes etter montering ved å fukte sensorledningen med en våt klut e.l. og sjekke at ventilen stenger. Kontroller at vanntilførsen er stengt (etter magnetventil(er). Trykk deretter RESET på veggadapter for å åpne ventilene igjen.

Systemet har en automatisk mosjonering av ventilen en gang i døgnet.

Systemet bør deretter testes minst 2 ganger årlig av bruker.

Adapter med strømforsyning