Med Waterguard Remote Interface inn i fremtiden!

Remote Interface Med Remote Interface kan Waterguard-systemet integreres mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer. Remote Interface er en smart koblingsenhet som gjør at Waterguards systemer Smart Stop, Quick Stop og Smart Basic kan samkjøres med Smarthus, SD-anlegg Mer