Vann er helt avgjørende for normal komfort i en bolig, men det er slett ikke gratis. Det skjønner du når regningen fra kommunen kommer, der du betaler for vannet to ganger: Både når det renner ned i vasken og når det renner ut av vasken.

Selv små drypp kan bli store penger
Kostnadene for vann og avløp kan variere mye mellom de enkelte kommunene, men følgende regnestykke illustrerer hvor viktig det er å ordne opp med lekkasjer så fort som mulig – selv om de ikke gjør direkte skade:
En toalett-sisterne som står og drypper kan nemlig koste drøyt 2500 kroner årlig – selv om dryppingen nesten ikke er synlig.
Det samme gjelder selvsagt for dryppende kraner. Her kan du riktignok se at det lekker, men lekkasjene kan fort bli relativt store, så det er viktig å få reparert det så raskt som mulig.

Sjekken som avslører enhver lekkasje i boligen

  • Skru igjen alle kraner. Pass på at hverken oppvaskmaskin eller vaskemaskin er i gang, og at toalett ikke er i bruk.
  • Sjekk deretter vannmåleren. Dersom det hvite tannhjulet under målerstanden beveger seg, kan det bety at det er noe som lekker. Om alt vann i huset står stille skal også vannmåleren stå stille.
  • Det er smart å lese av vannmåleren én gang i måneden. Hvis du oppdager et høyere forbruk enn vanlig uten at det er noen grunn til det, kan det skyldes en lekkasje.

Fra små drypp til store lekkasjer
I enkelte tilfeller kan selv små lekkasjer tyde på at rørsystem eller koblinger er i ferd med å bli ødelagt. Eldre hus har ikke moderne rør-i-rør system, så her vil en skade på rørsystemet få store konsekvenser. Dersom du ikke oppdager de første små lekkasjene som tyder på at noe er galt, kan det altså gå så langt at rør eller koblinger rett og slett går i stykker. Korrosjon og slitasje er noe som oppstår sakte med sikkert, og på ett tidspunkt har det altså gått for langt. Eldre rør har en levetid på rundt 25-30 år, etter det er rehabilitering uansett å anbefale, både for skjulte og synlige løsninger.

Waterguard er markedets ledende leverandør av lekkasjesikring
Med løsninger for alle bygningstyper dekker Waterguard det stadig økende behovet for lekkasjesikring. Spesielt i eldre bygg der risikoen for lekkasje er stor, kan en Waterguard-installasjon vise seg svært lønnsom. I tillegg til å forhindre kostbare lekkasjer, gir de fleste forsikringsselskapene opptil 30% rabatt til boligeiere som har installert lekkasjesikring.
På nye bygg er lekkasjesikring påbudt ihht bestemmelsene i TEK10 og TEK16. På denne måten håper myndighetene å få bukt med et problem som i 2018 totalt kostet over 4,5 milliarder kroner.