Gamle vannrør utgjør den største risikoen for vannlekkasje i en bolig. 


Med eldre hus mener vi hus som er mer enn 40 år gamle, eller fra fra før 1980. I og med at det var på 50-, 60- og 70-tallet boligbyggingen i Norge var på sitt største, er sjansen for at du bor i et hus fra denne tiden ganske stor. Bare i perioden 1971 til 1978 ble det bygget nesten 40.000 boliger hvert år.

På 50-tallet var det vanligst å benytte vannrør av kobber, og disse rørene er nå i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Men lekkasjer kan oppstå av andre årsaker enn elde, for eksempel i forbindelse med kjøkkenskap og -skuffer som stadig blir slått inn i rørene på baksiden.

I 2016 ble et omfattende rehabiliteringsarbeid igangsatt, og i den forbindelse blir store deler av byggets røropplegg fornyet. Arben Bairami og Jan Tore Kristiansen fra Hans Haugerud AS har utført store deler av dette arbeidet, og kjenner etterhvert byggets omfattende røropplegg godt.

– Det er jo med stor respekt vi går løs på et slikt bygg, forteller Bairami. – Samtidig er det åpenbart at rørsystemet er modent for oppgradering. Dette er et sted der en eventuell lekkasje vil medføre helt uerstattelig skade. Og – uten omfattende arbeider og sikkerhetstiltak er det bare et tidsspørsmål før nettopp det skjer.

I tillegg til å skifte ut store deler av røropplegget er det installert Waterguard-systemer på utsatte områder. Sentrale hovedvannledninger er sikret med ventiler og brytere for manuelle vannstopp. I tillegg er det installert lekkasjesensorer i flere områder der det er åpenbar risiko for lekkasje. – Vi har selvsagt ikke mulighet til å skifte ut alle rør og koblinger i et slikt bygg, forteller Bairami. – Derfor garderer vi oss ved å montere lekkasjesikring på strategisk viktige steder.

Vannkvalitet er viktig
På grunn av ulikt miljø og ulike klimatiske forhold, er det vanskelig å si akkurat hvor lenge de ulike rør-typene vil vare. Noen deler av landet har mye surt vann mens andre har mye kalk i vannet, og dette påvirker i stor grad levetiden til rørene. I tillegg er det avgjørende hvor i huset rørene ligger, for eksempel vil avløpsrør fra kjøkken få større belastning enn avløp fra bad.

Sjekk jevnlig røropplegget
Etter omlag 20 år bør man begynne å bli litt mistenksom og tenke seg at en lekkasje kanskje kan oppstå, men ingenting her er helt sikkert – bortsett fra én ting: Det er lurt å sjekkes rørene med jevne mellomrom.

Eldre bygg har heldigvis rør som ligger åpent og utenpå vegger eller tak, og disse rørene er det selvsagt enkelt å sjekke. Værre er det med såkalt skjulte anlegg der rørene ligger gjemt. I disse tilfellene bør du åpne fordelerskapet og sjekke om det er fuktighet der. Det samme bør du gjøre med benkeskap på kjøkkenet og servantskap på badet – sjekk inne i disse for å se om det er fuktighet der.

Mange skader i Norge
De siste årene har det årlig oppstått over 100.000 vannskader i Norge. Av disse var årsaken oftest brudd eller skade på rørinstallasjoner i huset, det vil si vann- og avløpsrør med koblinger og armatur. En mindre andel av skadene skyldtes for en stor del lekkasjer fra vanntilkoblet utstyr i rom uten sluk, typisk oppvaskmaskiner, isbitmaskiner, kaffemaskiner og annet.