WATERGUARD FILMER

Her kan du se instruktive filmer som viser forskjellige muligheter med Waterguard systemene.


WATERGUARD ADAPTER

ALLE WATERGUARD SYSTEMER

Varsel ved brutt sensorledning
En kort forklarende film som viser alarmen som blir gitt dersom sensorledningen blir dratt ut av Waterguard Adapter.

Skifte fra normalt åpent (NO) til normalt stengt (NC) system
Film som viser hvordan du skifter fra et strømløst åpent til et strømløst stengt system.

Seriekobling av flere ventiler
En kort film som viser hvordan du kan koble opp til 4 ventiler ett og samme system.

WATERGUARD SMART STOP

Oppmelding av Dørbryter (Waterguard Smart Stop)
Film som viser hvordan du kobler sammen en dørbryter og adapter i et Waterguard Smart Stop system.

Omprogrammering til Signalforsterker (Waterguard Smart Stop)
Film som viser hvordan du kan omprogrammere en dørbryter til en signalforsterker. Kan være fornuftig dersom du har dårlig signal fra en dørbryter til en trådløs sensor i et Waterguard Smart Stop system.

Oppmelding av Trådløs Sensor (Waterguard Smart Stop)
Film som viser hvordan du kan oppkoblet en ekstra trådløs sensor til et Waterguard Smart Stop system.

Oppmelding av Adapter (Waterguard Smart Stop)
Film som ser hvordan du kan oppkoble et adapter til en dørbryter i et Waterguard Smart Stop system.

Oppmelding av flere Adaptere (Waterguard Smart Stop)
Hvordan oppkoble flere adaptere til en dørbryter. Kan bli brukt i større bygg og eneboliger.

WATERGUARD SMART BASIC

Programmering for SMS varsling (Waterguard Smart Basic)
Film som viser hvordan du setter opp SMS varsling fra et Waterguard Smart Basic sentral.

Programmering av dørbryter (Waterguard Smart Basic)
Film som viser hvordan du kan koble opp en dørbryter til en Waterguard Smart Basic sentral.

Programmering av Adapter (Waterguard Smart Basic)
Film som viser hvordan du kan koble opp en Smart Stop adapter til en Waterguard Smart Basic system.

Programmering av signalforsterker (Waterguard Smart Basic)
Film som beskriver hvordan du kan koble opp en signalforsterker til en Waterguard Smart Basic løsning

Skifte fra NO til NC (Waterguard Smart Basic)
Film som viser hvordan du skifter fra et strømløst åpent til et normalt lukket system på et Waterguard Smart Basic system.