WATERGUARD FILMER

Her kan du se instruksjonsfilmer som viser forskjellige muligheter med Waterguard sine ulike systemer.

ALLE WATERGUARD SYSTEMER

Seriekobling av inntil 4 ventiler
En film som viser hvordan flere ventiler kan seriekobles på et system.

WATERGUARD ADAPTER

Varsel ved brutt sensorledning
En film som viser alarmen som blir gitt dersom sensorledningen blir dratt ut av en Waterguard Adapter.

Skifte fra normalt åpent (NO) til normalt stengt (NC) system
En film som viser hvordan man skifter fra et strømløst åpent til et strømløst stengt system.

WATERGUARD SMART STOP

Oppmelding av trådløs sensor, ny dørbryter (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man kobler en trådløs sensor opp mot det nye betjeningspanelet.

Utenpåliggende strømforsyning, ny dørbryter (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man bruker dørbryteren når du skal ha den utenpåliggende til stikkontakt.

Innfelt i Elko-boks, ny dørbryter (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man skal bruke det nye betjeningspanelet for å felle inn i Elko-boks.

Programmering av adapter, ny dørbryter (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man skal bruke dørbryter til å koble opp en Smart Stop adapter.

Oppmelding av flere Adaptere (Waterguard Smart Stop)
En film om hvordan man kobler opp flere adaptere til en dørbryter i et Waterguard Smart Stop system. Kan bli brukt i større bygg og eneboliger.

Oppmelding av dørbryter (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man kobler sammen en dørbryter og adapter i et Waterguard Smart Stop system.

Omprogrammering til Signalforsterker (Waterguard Smart Stop)
En film som viser hvordan man kan omprogrammere en dørbryter til en signalforsterker. Kan være fornuftig dersom du har dårlig signal fra en dørbryter til en trådløs sensor i et Waterguard Smart Stop system.

WATERGUARD SMART BASIC

Programmering for SMS varsling (Waterguard Smart Basic)
En film som viser hvordan man setter opp SMS varsling fra en Waterguard Smart Basic sentral.

Programmering av dørbryter (Waterguard Smart Basic)
En film som viser hvordan man kan koble opp en dørbryter til en Waterguard Smart Basic sentral.

Skifte fra NO til NC (Waterguard Smart Basic)
En film som viser hvordan man skifter fra et strømløst åpent til et normalt lukket system på et Waterguard Smart Basic system.

Programmering av adapter (Waterguard Smart Basic)
En film som viser hvordan man kobler en Smart Stop adapter til en Smart Basic sentral.