TEK17- og FG-forskriftene

Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg


TEK 17

Utdrag fra de nye kravene – §15-5 (4)
Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

Preaksepterte ytelser
1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.
2. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Automatisk lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

Klikk for større bilde:

Forsikringsbransjens FG-forskrifter

Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. I tillegg stilles det krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. Her kan du lese utdrag av kravene:

Krav til utstyr
En lekkasjestopper består av komponenter som til sammen utgjør et system. Det stilles krav til teknisk godkjenning for systemet, eller tilsvarende dokumentasjon fra akkreditert test- og sertifi­seringsinstans. Leverandøren må kunne fremlegge relevant dokumentasjon. Som et minimum må følgende dokumenteres:

 • Monteringsanvisning
 • Merking av komponenter med produsentens/leverandørens navn eller logo
 • Funksjonsprøving av­ ­komponenter
 • Funksjonsprøving av ­komplett system
 • Materialegenskaper som bl.a. ­avsinkningsbestandighet, spennings­korrosjon og utlekking av tungmetaller til drikkevann
 • Trådløse sensorer og ­frekvensbåndets spesifikasjoner

Krav til sikringsområder

 • Kjøkkenbenk med tilhørende rørtilkoplinger*
 • Oppvaskmaskin med tilhørende tilkoplinger*
 • Vaskemaskin med tilhørende tilkoplinger*
 • Vannfiltre med tilhørende tilkoplinger*
 • Kjøleskap med vanntilkopling og tilhørende vannledninger*
 • Drikkeautomater med tilhørende tilkoplinger*
 • Varmtvannsberedere med tilkoplingsrør*
 • Rom uten sluk med sanitær­utstyr uten overløp
 • I fordelerskap der lekkasje­vannet ledes ut av vegg og ikke fører til sluk.
 • Skjulte og åpne vannledninger som ikke er sikret med drenert varerør eller plassert i rom med vanntett gulv og sluk.
 • Innebygde sisterner, tappe­arma­turer eller lignende.