TEK10- og FG-forskriftene

Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg


TEK 10

Innebygde sisterner:

«Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer ­synlig­gjøres. Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinn­trengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle ­lek­kasjer skal synliggjøres, og i ­an­dre rom enn våtrom skal ­lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.»

«I andre rom enn våtrom må sisterner og lignende plasseres i prefabrikkert kassett med vann­tett overflate eller i et hulrom med vanntett sjikt. Det må være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet.»

Vanntilkoblet utstyr:
«Der bygningens vanninstal­lasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestop­per. Med automatisk lekkasjestop­per menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vann­tilførselen når den mottar signal.»

Vanninstallasjonene det her er snakk om er som oftest oppvask­maskin, kjøleskap med tilkoblet vann eller kaffemaskiner med tilkoblet vann.

Klikk for større bilde:

Waterguard forskrifter

Forsikringsbransjens FG-forskrifter

Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. I tillegg stilles det krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. Her kan du lese utdrag av kravene:

Krav til utstyr
En lekkasjestopper består av komponenter som til sammen utgjør et system. Det stilles krav til teknisk godkjenning for systemet, eller tilsvarende dokumentasjon fra akkreditert test- og sertifi­seringsinstans. Leverandøren må kunne fremlegge relevant dokumentasjon. Som et minimum må følgende dokumenteres:

 • Monteringsanvisning
 • Merking av komponenter med produsentens/leverandørens navn eller logo
 • Funksjonsprøving av­ ­komponenter
 • Funksjonsprøving av ­komplett system
 • Materialegenskaper som bl.a. ­avsinkningsbestandighet, spennings­korrosjon og utlekking av tungmetaller til drikkevann
 • Trådløse sensorer og ­frekvensbåndets spesifikasjoner

Krav til sikringsområder

 • Kjøkkenbenk med tilhørende rørtilkoplinger*
 • Oppvaskmaskin med tilhørende tilkoplinger*
 • Vaskemaskin med tilhørende tilkoplinger*
 • Vannfiltre med tilhørende tilkoplinger*
 • Kjøleskap med vanntilkopling og tilhørende vannledninger*
 • Drikkeautomater med tilhørende tilkoplinger*
 • Varmtvannsberedere med tilkoplingsrør*
 • Rom uten sluk med sanitær­utstyr uten overløp
 • I fordelerskap der lekkasje­vannet ledes ut av vegg og ikke fører til sluk.
 • Skjulte og åpne vannledninger som ikke er sikret med drenert varerør eller plassert i rom med vanntett gulv og sluk.
 • Innebygde sisterner, tappe­arma­turer eller lignende.