Personvernerklæring for Waterguard

Denne personvernerklæringen gjelder for Waterguard.no og alle dets undersider-Waterguard As, Involve Advertising As som drifter siden og alle underleverandører er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre brukere av waterguard.no (med tilhørende nettsteder), og øvrige digitale kanaler og tjenester.

Sensitive personopplysninger
Ingen av våre tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til oppgitte leverandører og eiere av www.waterguard.no under noen omstendigheter.
I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes sammen med andre sensitive opplysninger.

Informasjonskapsler og analyseverktøy
Involve bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på www.waterguard.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.
Ved å besøke vår nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:
Google Analytics
Facebook Analyse
Semrush
Google Tag Manager benyttes til å organisere og styre script som kjører på våre nettsteder.
Vi lagrer følgende informasjonskapsler:

sessionid
Behandles av: Involve
Brukes til å gjenkjenne brukeren og tilby en personlig tilpasset opplevelse på våre nettsider, som for eksempel når du skal melde deg på nyhetsbrev.

csrftoken
Behandles av: Involve og Waterguard
Brukes ved utfylling av skjemaer (for eksempel ved innmelding) for å bekrefte at skjemaet ble sendt fra våre nettsteder. Dette motvirker tilfeller der en tredjepart forsøker å lure brukeren med et cross-site request forgery-angrep.

__utm*
Behandles av: Involve og Waterguard
Brukes i Google Analytics for å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.
Facebook Pixel (se Facebooks cookie policy)
Behandles av: Involve, Facebook og samarbeidspartnere
Involve bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.
Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Bruk og videreformidling av personopplysninger
Når du melder deg på nyhetsbrev, eller registrerer deg ber vi om personopplysninger fra deg. Involve og Waterguard er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.
Vi bruker innsamlet data om brukere til å utføre forespurte tjenester. For eksempel, hvis du fyller ut et kontaktskjema bruker selskapet informasjonen til å kontakte deg vedrørende tjenesten du har vist interesse for.
Vi kan også bruke innsamlet data om selskapets kunder til markedsføringsformål. Waterguard As og Involve Advertising As kan blant annet bruke informasjon du oppgir til å kontakte deg for å diskutere din interesse for selskapet og tjenesten, samt sende deg informasjon om selskapet og dets partnere. Dette kan være informasjon om kampanjer og arrangementer.
Vi bruker nettsidens navigasjonsinformasjon til å betjene og forbedre selskapets nettsider. Selskapet kan også bruke nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentet data om selskapets kunder for å kunne tilby personlig tilpasset informasjon om selskapet.
Waterguard As og Involve Advertising As forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne interne med unntak av det som er lovpålagt, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte fordeler.

Linker til tredjeparts nettsteder og tredjeparts applikasjoner
Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Sikkerhet
Vi tar digital sikkerhet på alvor. Secure Socket Layer (SSL) beskytte kundedata ved hjelp av både serverautentisering og datakryptering. Disse teknologiene sørger for at brukerdataen er trygg, sikker og kun tilgjengelig for Kunden som informasjonen tilhører og de som Kunden har gitt informasjonstilgang til. Involve hoster/verter sine nettsider på sikre servere som anvender brannmurer og annen avansert teknologi for å hindre forstyrrelser eller tilgang fra uvedkommende. Ettersom selskapet bruker tjenesten til å opprettholde data om selskapets kunder er denne informasjonen sikret på samme måte som beskrevet ovenfor for kundedata.

Do Not Track
Dersom du aktiverer Do Not Track-funksjonen i din nettleser, vil vi etter beste evne skru av all sporing av ditt besøk på våre sider.
Per dags dato iverksetter vi følgende tiltak:
Registrering av besøksstatistikk i Google Analytics anonymiserer din IP-adresse
Adform-scripts ekskluderes fra alle sidevisninger
For mer informasjon om Do Not Track, se http://donottrack.us/

Endringer i personvernerklæringen
Brukeren aksepterer at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:
Vi plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker brukerens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon om personvern for gjeldene nettside www.waterguard.no
Involve Advertising As
Telefon: +47 23 25 36 00
E-post: post@involve.no
Involve Advertising AS,
Hoffsveien 1A
0275 Oslo