NY ADAPTER HAR BLITT ENDA BEDRE

Bedre tilpassing til stikk og selvmosjonerende ventiler

Høsten 2017 lanserte vi en ny generasjon Adapter. Denne utgaven har fått en litt annen utforming, slik at det øverste stikket ikke dekkes over.

Selvmosjonerende ventiler
Den kanskje viktigste forbedringen er at ventilene som kobles opp mot Adapter nå blir selvmosjonerende. Dette skjer ved at det sendes en puls en gang i døgnet som gjør at ventilen lynraskt lukkes og åpnes igjen. Denne mosjoneringen sørger for at ventilen over tid ikke setter seg fast, og stenge/åpne-syklusen vil ikke merkes av brukerne.

Mest solgte lekkasjesikring i Norge
Waterguard Adapter har vært på markedet i over 10 år, og er det mest solgte systemet for lekkasjesikring i Norge. Dette er en løsning som egner seg for sikring av spesielt sårbare områder, typisk under oppvaskbenk eller i forbindelse med kaffemaskiner og ismaskiner.

Ny Waterguard adapter