WATERGUARD SENSORKOMPONENTER

Sensorer og sensorledning som kan kjøpes separat


Trådløs sensor
NRF 5648275
Waterguards egenutviklede trådløse sensorer sjekker for lekkasjer hvert 10. sekund med innebygde følere eller sensortip eller sensortape tilkoblet senderen. Sensoren kommuniserer med sentralenheten på radiofrekvensen RF868 Mhz. Rekkevidden er under gunstige forhold 2-300 m i fri sikt, og 50 m innendørs.

Ved veggmontering plasseres sensor i tilhørende brakett, påmontert medfølgende sensortip.
Ved gulvplassering fjernes braketten rundt sensoren, og sensor legges direkte på gulvet i det området som skal overvåkes.
Trådløs sender må plasseres der det er fare for lekkasje, men samtidig slik at den er tilgjengelig når batteriene (2 stk. AA batterier) skal skiftes. Batterienes levetid i er ca. 5 år ved normal drift.

Produktdatablad – Trådløs Sensor

Sensoren kan monteres på vegg eller legges løst på gulv. Klikk på merkene under for å se ulike plasseringsalternativer.

Waterguard sensor
Waterguard sensor
Waterguard sensor
KLIKK FOR STORT BILDE

Sensortape
NRF 5648223
Flat sensorledning med dobbelsidig tape. 3 meter lang, kan kappes til ønsket lengde. Utlegging av sensortape må gjøres slik at det er gunstig for overvåking av vannlekkasjer, samtidig som normal bruk av vanninstallasjonene ikke påvirker systemet.

Waterguard sensortape
KLIKK FOR STORT BILDE

Skjøtestykke for sensortape:
Benyttes til å skjøte tape ved lange avstander.
NRF 5648327

Sensorledning på 4, 10 eller 100 meter
NRF 5648228 (4 m)
NRF 5648229 (10 m)
NRF 5648224 (100 m)
Utlegging av sensorledning bør gjøres slik at plasseringen er gunstig for overvåking av vannlekkasjer, og slik at normal bruk av vanninstallsjonene ikke påvirker systemet. Plassering under dørterskel i våtrom og under sokkel i kjøkkenbenk er hensiktsmessig.

Sensorledningen legges ut med avisolerte punkter vendt ned mot underlaget, og legges alltid ut på de laveste punktene. Må festes godt.

Bestilles sensorledning i større lengder enn 10 m må rørlegger selv avisolere ledningen der hvor overvåkningen skal være. Ved avisolering skjærer man plasten av ned til kobberledningen på den ene siden av ledningen, dette gjøres enkelt med en tapetkniv.

Waterguard sensorledning
KLIKK FOR STORT BILDE