NRL-Stoppen

Manuell vannstopp med dørbryter


NRL-Stoppen – NRF 5648219

NRL-Stoppen er en elektronisk stoppekran som monteres i tilknytning til husets stoppekran. Ett trykk på dørbryteren når man forlater huset, og vannet er stengt. Har ikke automatisk lekkasje-detektor.

MONTERINGSBESKRIVELSE

Magnetventil(er) skal monteres av godkjent VVS installatør.

 1. Magnetventilen monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran.
 2. Er det montert brannslange, må magnetventilen monteres etter uttak for brannslange.
 3. Magnetventilen kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
 4. Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.
 5. Koble ledningen fra magnetventilen til veggadapter, og fest veggadapter forsvarlig på egnet sted.

NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet som kan legge seg i ventilhus.

Dørbryter/betjeningspanel

 1. Dørbryteren/betjeningspanelet monteres på vegg, gjerne ved husets inngangsdør for enkelt å stenge vannet når huset forlates.
 2. Strømforsyningen til betjeningspanelet plugges i power-inngang i bunnen av betjeningspanelet.
 3. Dersom alarmanlegg skal tilkobles, brukes medfølgende alarmkabel.

NB: Dørbryter bør ikke plasserers rett i nærheten av tekniske installasjoner som varmepumper og aircondition pga. fare for radiostøy.

Strømadapter for magnetventil

 • Dette er strømforsyningen til magnetventilen som blir styrt trådløst fra betjeningspanelet.

Denne enheten skal plugges i en jordet stikkontakt, og i nærheten av magnetventilen.

NB: Ikke koble strømforsyningen for betjeningspanelet i denne kontakten. Den er beregnet på varmvannsbereder, oppvaskemaskin e.l – strømmen brytes ved vannlekkasje.

Oppmelding av strømadapter

 1. Trykk og hold RESET knapp inne på betjeningspanelet (2 sek.) til lyd og rødt lyssignal aktiveres.
 2. Trykk og hold RESET knapp inne på strøm-adapteret (2 sek.) til lyd og lyssignal aktiveres.
 3. Begge enhetene vil bekrefte at oppmeldingen var vellykket ved å komme med en kvitteringstone.
 4. Du kan nå styre magneventilen direkte ved å trykke på tastene OFF og ON på betjeningspanelet.
 5. Du har 20 sek. på å melde opp betjeningspanel mot strøm-adapter, så det er en fordel å ha enhetene i nærheten av hverandre i denne fasen!
Waterguard Smart Stop

Adapter med strømforsyning