LØSNINGER TILPASSET ULIKE BEHOV

Waterguards ulike systemer dekker alle behov


Løsninger for enebolig
De fleste huseiere ønsker full overvåking av alle utsatte områder i en enebolig. Her anbefaler vi Smart Stop eller Smart Basic, som begge kan håndtere et ubegrenset antall trådløse sensorer slik at alle områder kan sikres.

Smart Stop leveres med en trådløs bryter som kan stenge hovedvannet med et klikk. Denne monteres gjerne ved utgangsdøren.

KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for næringsbygg
Større bygg med rørsjakter sikres best med det ledningsbaserte systemet Waterguard 7­-kanaler.

I de enkelte etasjene er det som oftest tilstrekkelig med punktover­våking av utsatte områder som kjøkkenbenker, vaskerom uten sluk eller i forbindelse med vanntilkoblet utstyr som kaffemaskin, isbitmaskin eller lignende. Vi anbefaler vår Waterguard Adapter eller Waterguard Veggmodell for dette.

KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for leiligheter
For leiligheter er det som oftest tilstrekkelig med punktovervåking av utsatte områder som kjøkkenbenker, vaskerom uten sluk eller i forbindelse med vanntilkoblet utstyr som kaffemaskin, isbitmaskin eller lignende.

Vi anbefaler vår Adapter eller Veggmodell for dette. Adapter kan leveres med både en og to ventiler slik at leiligheter med inntak av både kaldt og varmt vann kan stoppe begge ved evt. lekkasje.

KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for hytte
På en hytte anbefaler vi samme løsning som for en enebolig – Waterguard Smart Stop. Dermed kan alle utsatte områder sikres med trådløse sensorer (eks. oppvaskmaskin, bad, utekran og teknisk rom). I tillegg får hytteeier en praktisk veggbryter slik at vannet enkelt kan slås av med et klikk når en forlater hytta.

KLIKK FOR STORT BILDE

VANNSKADER I MEDIA

Artikler om vannskader og Waterguard i norsk presse


– Trist at forebygging av vannskader prioriteres bort
(VVSforum, 08.06.2018)
SINTEF Vannskadekontoret mister finansieringen og legges ned. Lars-Erik Fiskum hos SINTEF mener situasjonen rundt Vannskadekontoret, er beklagelig.

Les artikkel

Ikke alle vannskader dekkes av forskringen
(Vi i Villa, september 2016)
Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for kjedelige overraskelser. Her er bransjens beste råd.

Les artikkel

Vannskader koster 4 milliarder kroner årlig
(Fremtidens Byggenæring nr. 19/2016)
I følge Finans Norge er brannskader på boliger, næringsbygg og innbo redusert noe fra i fjor til samme tid, mens vannskadene hittil er 544 millioner kroner høyere enn fjoråret. Totalt vil de koste samfunnet over 4 milliarder kroner i 2016.

Les artikkel (pdf)

– Vi er veldig fornøyde med våre leverandører
Vellykket leverandørmesse hos VVS Eksperten
– Vi sitter igjen med en veldig god følelse etter vårt 20 års jubileum. Derfor vil jeg takke våre samarbeidspartnere for en kjempeinnsats. Stort engasjement fra utstillerne med masse aktiviteter, fokus på nyheter, og ikke minst gir de våre medlemmer godt faglig påfyll, sier Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten

Les artikkel (pdf)

Vannskader hvert niende minutt
(Finans Norge, mai 2016)
Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet. De tre første månedene i år rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15 000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner, viser Finans Norges vannskadestatistikk.

Les artikkel

Unngå vannskader i næringsbygg
(SINTEF 03.03.2016)
SINTEF Byggforsk har observert flere tilfeller av manglende oppfølging av funksjonskrav i TEK10 når det gjelder lekkasjesikkerhet for rørføringer i næringsbygninger.

Les artikkel

Rørleggeren viktigst for vannskadekutt
(Rørfag/Arne Kongsnes sept 2018)
SINTEF Byggforsks Lars-Erik Fiskum mener at å styrke rørleggerens kompetanse og holdninger er viktigst for å redusere vannskadene.

Les artikkel

Kjemper mot amatører på badet

Antall vannskader i norske hytter og hus øker for hvert år. Og de blir stadig dyrere. Selv om kalde vintre har skylda for mange vannskader, er det feilmonteringer, slitasje og gamle rør som ligger bak det største antallet vannskader.

Les artikkel

Lekkasjerisiko i eldre boliger

Kilde DittBad 2021
For den som overtar en eldre bolig er det gjerne to rom man ganske snart ønsker å få gjort noe med; kjøkkenet og badet. Begge rom er gjenstand for mye slitasje, de er kostbare å pusse opp – og de viser seg å være en risikofaktor i forhold til vannlekkasjer.

Les artikkel

Vannstopper kan spare deg for store utgifter I nye hus er det påbudt med vannstopper på kjøkkenet, men i eldre hus er det nesten ingen som har det.

Hvert år påfører vannskader norske hjem kostnader på over to milliarder. Som regel skyldes skadene lekkasjer fra vannrør. Spesielt boliger fra 50-, 60- og 70-tallet har rør som er utsatt for lekkasje. Det beste er å skifte ut disse før de er utslitt, men for mange blir dette nedprioritert.

Les artikkel

Så enkelt slipper du vannskader hjemme

Hvert 7. minutt oppstår det en vannskade i norske hjem. Derfor bør du investere i en smart lekkasjesikring.Hvert år påfører vannskader norske hjem kostnader på over to milliarder. Som regel skyldes skadene lekkasjer fra vannrør. Spesielt boliger fra 50-, 60- og 70-tallet har rør som er utsatt for lekkasje.

Les artikkel

Rørlegger reagerer på Google-makt

Google har stor makt over en lokal rørlegger, mener Asbjørn Rugnes. Han fikk strykkarakter fordi han ba om høyere pris da han ble bedt om å installere ukjente produkter.

Les artikkel