25 ÅR MED LEKKASJESIKRING

Egenutviklede løsninger i nært samarbeid med VVS-bransjen har gitt gode resultater


Montering av Waterguard

Waterguard ble grunnlagt av tidligere Norsk Hydro-ingeniør John Asheim tidlig på 1990-tallet. I 2004 ble virksomheten overtatt av Lars Nilsen og selskapet Lani Invest.

Nært samarbeid med Rørentreprenørene Norge
Waterguards løsninger er utviklet i tett samarbeid med VVS-bransjens spesialister, noe som gjør at rørleggerne nå har et bredt spekter av løsninger som er enkle å montere – samtidig som de er enkle å anvende for brukerne.

SINTEF- og FG-godkjent
SINTEF Byggforsk bekrefter at Waterguard lekkasjestoppere tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17). I tillegg er våre produkter SP-godkjent i Sverige.

Kontakt oss
Waterguard AS,
Nedre Storgate 46, 3015 Drammen
23 11 56 60 / post@waterguard.no

Waterguard gaselle

ByggReisDeg 2019

Waterguard er tilstede på en rekke messer gjennom året, og ByggReisDeg er en av disse.
Vi deltar også på VVS-dagene og andre fagmesser.
Denne filmen gir et stemningsbilde fra den nesten 60 kvm store standen under ByggReisDeg i 2019, en stand som ble godt besøkt.