OSO Supersmart

Kombinert bereder og lekkasjesikring


OSO Supersmart – NRF 5648289

Med Waterguard OSO SuperSmart får du lekkasjesikring og varmtvannsbereder i ett og samme ­produkt. Med felles sentralenhet styres både varmtvannsberederen og de trådløse lekkasjesensorene.

OSO-berederen er svært energieffektiv og varmer vannet opptil 3 ganger raskere uten økt strømforbruk. Varmtvannsberederen kan stilles i feriemodus, slik at temperaturen senkes ned til minimum 5 grader. Systemet har innebygget anti-legionella funksjon.

Lekkasjesikrings-systemet kan oppgraderes med så mange trådløse sensorer du har behov for, og kan kobles opp mot boligens alarmanlegg.

MONTERINGSBESKRIVELSE

Magnetventil(er) skal monteres av godkjent VVS installatør.

 • Magnetventil innmonteres på kaldtvannsledningen etter hovedstoppekran.
 • Er det montert brannslange, MÅ magnetventil innmonteres etter uttak for brannslange.
 • Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal spolen aldri henges nedover.
 • Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.
 • Filter må innmonteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus.

Sentralenhet

 • Sentralenhet festes på vegg ved OSO berederen.
 • Hvit kabelkanal (1 m) festes på vegg fra sentralenhet.
 • Fabrikkmontert kabel for magnetventil tilkobles ventilen.
 • Sensorledning legges fra sentral og frem til område som skal overvåkes.
 • Sensorledning tilkobles sentralenhet under boksen (lekkasje) – se skjema under.
 • Støpsel tilkobles 230 volt jordet stikkontakt
 • Hvit 4. leders kabel legges i kabelkanal og tilkobles plugg i nedre deksel på OSO berederen.
 • Sort 4. leder temperaturledning legges i kabelkanal og tilkobles plugg i nedre deksel på OSO berederen.NB!
 • Waterguards anlegg skal testes min. 1-2 ganger i året, og alltid etter montering.

NB! Før systemet tilbakestilles etter eventuell lekkasje, må hoved-stoppekran stenges, for så å åpnes igjen etter tilbakestilling.

Koblingsskjema:

 

Programmering med funksjonsknapper

Ved første gangs spenningstilkobling vil displayet vise 75°C. Dette er da den gjeldende set-temperatur på vannet både ved øvre og nedre kolbe. Set-temperaturen kan endres opp eller ned med piltaster ved siden av displayet.

Funksjonsknappene vil lyse hvitt når de er aktive.

“Prog”

Trykker du på denne knappen lyser den, og displayet viser PO. Dette er programmerings-modus og du kan melde opp de trådløse sensorene (se under).
Ved andre oppmeldinger kan du bla med piltastene og velge hvilken programmeringsmodus du skal bruke.

PO – Oppmelding vannsensor
P1 – Oppmelding tradløs dørbryter (ekstrautstyr).
P2– Oppmelding trådløs magnetventil (ekstrautstyr).
P3 – Stille RTC klokke.

Igangsetting av RTC-klokken

Etter å ha valgt P3 kan vi stille dagnr. i RTC-klokken.
Mandag = 1 – – – Søndag = 7
Trykk Prog på nytt, nå stilles dagnr. i displayet. Bruk piltaster fra 1-7.
Trykk Prog på nytt, RTC-klokken aktiveres.

Programmering av trådløse sensorer

Trykk på PROG-knappen på sentralenheten, PO vises.
Etter et nytt trykk på PROG-knappen og sensor id. nr. velges med piltaster, fra 10-29.
Når du har valgt sensor id. nr trykker du på PROG igjen og sentralen venter i 10 sek. på at du skal trykke på programmeringsknapp på sensoren. (Se under trådløs sensor).

Når sentralen og sensor har utvekslet info. for id-setting korrekt, vender sentralen tilbake til normal driftsmodus.
Merk sensor med programmert nr. på baksiden med vannfast tusj.

Economy
Hvis en ønsker kun å varme opp øvre del av berederen, trykkes ECONOMY inn, lys aktiveres under knappen. (Spareposisjon, ca.100 l v.v volum). Hvis ECONOMY ikke er aktivert er berederen i normalmodus (øvre del varmes først, deretter nedre del, 200 l v.v.volum).

Vacation
Berederen kan settes i feriemodus ved å trykke på VACATION. Berederen vil da kun varmes opp til 5°C , for å spare energiog holde berederen frostsikker. Nytt trykk på VACATION eller RESET opphever instillingen.

Reset
Trykk på RESET knappen avstiller alarm eller feilmelding, og til raskt å komme ut av Prog.modus. Ved trykk på denne knappen lyser den i 1-2 sek. All regulering begynner fra start (releer kobler inn/ut osv.) etter sist brukte set-temp verdi. Vacation modus kan også avstilles her.

Legionella
Når set-temperaturen på berederen settes til under 65°C skal denne funksjonen automatisk aktiveres. Berederen vil da bli varmet opp til 75° C en gang i uken, og derved eliminere muligheter for vekst av legionella-bakterier.

MELDINGER I DISPLAY:

Failure
Varsel om feilmeldinger i systemet/røde lysdioder.

°C T.Stat
Ved feil i temp.reguleringen i berederen vil T.Stat lampen lyse og lydgiver varsle. Dette vil også skje om nettspenning påsettes systemet, uten at v.v.bereder er fylt opp med vann. Det er også innebygd sikkerhetstermostat i tanken om ikke sentralens effektrele kobler ut.

Element
Innebygde rutiner i OSO SuperSmart sjekker jevnlig at varmekolbene fungerer. Dersom sentralen forsøker å varme opp vannet, uten at det blir noen temperaturstigning, er det sannsynlig at det er feil i en varmekolbe. Det kobles da automatisk over til den kolben som er i orden og samtidig varsles det med lys og lyd. Trykk på Reset knappen for avstilling av lys og lydmelding.

Battery
Lav batterispenning i trådløse vannsensorer vil varsles til sentralen og lampen Battery vil lyse, samtidig som lydgiver aktiveres. Batterier må da byttes !

Leak
Dersom sensorledning er tilkoblet sentralen og varsler lekkasje, vil lampen Leak lyse, lydgiver aktiveres og displayet vise 0. Hvis en eller flere trådløse lekkasjesensorer aktiveres vil Leak lampen lyse, lydgiver aktiveres og displayet vise sensorens id.nr.(10-29). Ved lekkasjemelding kobler også effekt rele ut slik at tanken ikke varmes opp, i tilfelle tanken ikke får tilførsel av vann. Alle alarmer aktiverer også alarmrele som kan kobles opp mot alarmsentral.

Waterguard OSO SuperSmart

Sentralenhet med styring for bereder og Waterguard