REMOTE INTERFACE MASTER

For integrasjon mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer.

NRF nr: 5648344


Remote Interface WTG-35A-MASTER kan tilkobles ventilstyring(er) WTG-36C og trådløse sensorer WTG-27B, WTG-35A Master kan trådkoblet sammenkobles med SD-Anlegg, Smarthus og boligalarmers IO.

MONTERINGSVEILEDNING

Sammenkobles med:
Remote Interface WTG-35A-MASTER kan tilkobles ventilstyring(er) WTG-36C og trådløse sensorer WTG-27B.
Kan trådkoblet sammenkobles med SD-Anlegg, Smarthus og boligalarmers IO.

OPPMELDING:
WTG-35A meldes opp mot sentralenhet WTG-36C og WTG-27B på følgende måte:
På Remote Interface WTG-35A holdes trykknappen på fronten inne til det høres to raske signaler fra enheten.
På ventilstyringen WTG36C holdes reset knappen nede til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.
For å melde opp trådløse sensorer WTG-27B:
Sett inn batterier i sensoren og trykk ned bryteren på toppen av kretskortet.
På Remote Interface WTG-35A holdes trykknappen på fronten inne til det høres to raske signaler fra enheten.
På sensoren vil en grønn lysdiode blinke hurtig og Remote Interface vil avgi en kvitteringslyd, dette indiker er en vellykket oppmelding.

MONTERING:
WTG-35A må ikke monteres inne i et lukket metallkabinett eller på en metalloverflate, dette fordi dette vil påvirke kvaliteten/rekkevidden på radiokommunikasjonen med ventilstyringen WTG-35C og trådløse sensorer WTG-27B Enheten skal monteres i tørre omgivelser og kan hvis ønskelig strømforsynes fra f.eks. alarmanlegg.

BETJENING:
Trykkbryteren i fronten på enheten skal benyttes for stenge og åpne magnetventilen(e) i systemet. Grønt lys indikerer åpen magnetventil mens rødt lys indikerer stengt magnetventil. Ved utløst alarm vil trykkbryteren virke som en Reset bryter.
Husk at ved alarm på ventilstyringen WTG-36C ́s trådkoblede sensorledning må ventilstyringen resettes først før Remote Interface lar seg resette.
Enheten har følgende tilkoblinger for kablede signaler.

UTGANGER
Felles for alle utgangene:
Disse er laget for å gi signaler til Alarm/Smarthus/SD-Anlegg, de er ikke ment til å styre laster. Utgangene er galvanisk adskilte – Maks spenning 50V – Maks strøm 130mA – Maks PÅ resistans 16 Ohm, Typ. 5 Ohm

STATUS ON/OFF
Vann AV = Utgangen er lukket, Vann PÅ = Utgangen er åpen
LEAK ALARM
NC (normalt lukket) gir brudd ved alarm
TECH ALARM
NC (normalt lukket) gir brudd ved lavt batteri (ca. 2,2V) i trådløse sensorer.

MASTER INNGANGER
Felles for begge inngangene:
Styres med et rele/bryter signal på inngangene, alternativt kan det også legges et –(minus) signal inn på den respektive +(pluss) koblingsklemmen, dette må imidlertid være samme –(minus) som enheten har på spenningstilførselen.

REMOTE CONTROL
Når inngangen lukkes stenges magnetventilen, nå r så inngangen gå r fra lukket til å pen vil magnetventilen å pnes.

ALARM RESET
Ved en utløst alarm kan denne inngangen tilføres flere lukkede signal i form av pulser. 1. pulsen vil avstille lydsignalet me ns 2. pulsen vil åpne ventilen igjen.
NB! Å rsaken til alarmsituasjonen må finnes før enheten kan resettes med puls nr. 2.
Ved alarm på ventilstyringen WTG-36C ́s trådkoblede sensorledning må ventilstyringen resettes først før Remote Interface lar seg resette.
Det er viktig at bruken av dette signalet benyttes med største forsiktighet da en utilsiktet åpning av ventil kan skje!

STRØMFORSYNING
12-24 V DC
Inngang for spenningsforsyning av enheten. NB! Inngangen må ha riktig polaritet!

Adapter med strømforsyning