REMOTE INTERFACE

For integrasjon mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer.

NRF nr: 5648249


Remote Interface kan tilknyttes Smart Stop, Quick Stop og Smart Basic for å samkjøre Waterguards systemer mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer.

MONTERINGSVEILEDNING

Sammenkobles med:
WTG-35A må ha følgende komponent tilkoblet:
Sentralenhet WTG-38A sammenkoblet med ventilstyring(er) WTG-36C og trådløse sensorer WTG-27B.

Oppmelding:
WTG-35A meldes opp mot sentralenhet WTG-38A på følgende måte:
Hold trykknappen på fronten nede til det høres to signaler fra lydgiveren i enheten.
På sentralenheten WTG38A holdes Reset knappen nede til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd.

Montering:
WTG-35A må ikke monteres inne i et lukket metallkabinett eller på en metalloverflate, dette fordi dette vil påvirke kvaliteten/rekkevidden på radiokommunikasjonen med sentralenheten WTG-38A.
Enheten skal monteres i tørre omgivelser og kan hvis ønskelig strømforsynes fra f.eks. alarmanlegg.

Betjening:
Trykkbryteren i fronten på enheten kan benyttes for stenge og åpne magnetventilen(e) i systemet. Grønt lys indikerer åpen magnetventil mens rødt lys indikerer stengt magnetventil.
Enheten har følgende tilkoblinger for kablede signaler.

Utganger:
Felles for alle utgangene:
Disse er laget for å gi signaler til Alarm/Smarthus/SD-Anlegg, de er ikke ment til å styre laster. Utgangene er galvanisk adskilte – Maks spenning 50V – Maks strøm 130mA – Maks PÅ resistans 16 Ohm, Typ. 5 Ohm
STATUS ON/OFF
Vann AV = Utgangen er lukket Vann PÅ = Utgangen er åpen
LEAK ALARM
NC (normalt lukket) gir brudd ved alarm
TECH ALARM
NC (normalt lukket) gir brudd ved lavt batteri (ca. 2,2V) i trådløse sensorer.

Innganger:
Felles for begge inngangene:
Styres med et rele/bryter signal på inngangene, alternativt kan det også legges et –(minus) signal inn på den respektive +(pluss) koblingsklemmen, dette må imidlertid være samme –(minus) som enheten har på spenningstilførselen.

Adapter med strømforsyning