LEKKASJESIKRING – VIKTIG OG LØNNSOMT.

Kundene dine trenger trygghet for vannlekkasjer. Det kan du hjelpe dem med…

Rørleggermester Christopher Skogstad Messiha stoler på Waterguard.

Lekkasjesikring gir kundene dine økt trygghet – og det kan gi deg mer fortjeneste. Det er gode marginer på Waterguard-systemene, samtidig går det raskt å montere dem.

Lett tilgjengelig
Du finner Waterguard hos alle de ledende grossistene i Norge: Brødrene Dahl, Ahlsell og Heidenreich.

I nye bygg er lekkasjesikring påkrevd, men i eldre boliger mangler det som oftest. Mange har aldri vurdert å installere Waterguard – før det er for sent.

Vannskader skjer i snitt over 300 ganger daglig. Det er med andre ord en stor risiko for at det skjer hos deg.

Med Waterguard er du på en enkel måte gardert mot vannskader. Enten med et system som automatisk stenger vannet, eller ved manuelt å stenge vannet med et trykk på en knapp ved døren.

Waterguard gir rabatt på boligforsikringen – de forskjellige selskapene gir mellom 20 og 30 prosent på forsikringspremien.

Waterguard forbrukerbrosjyre

 

Del ut vår informasjonsbrosjyre
For deg som er rørlegger gir Waterguard-installasjonene gode muligheter for lønnsomme mersalg. Du kan nå få tilsendt salgsmateriell som du kan dele ut til kundene dine. Send mail til post@waterguard.no med navn, firma og adresse – så får du noen eksemplarer i posten.