CHRISTIANIA RØRLEGGERBDR. VEST
HOFFSVEIEN 11
0275 OSLO