CHRISTIANIA RØRLEGGERBEDRIFT A
JERNBANEVEIEN 1
0667 OSLO