DALENE VVS
MYRA 58
6156 ØRSTA
Telefon: 91148907
E-post: bdalene@tussa.com