Haget rørleggerbedrift AS
Østre Solørveg 34
2211 KONGSVINGER
Telefon: 62827203
E-post: richard@haget.no