Holbæk Rør AS
Vigeland brugsvei 21
4708 Brennesla
Telefon: 4738159311
E-post: post@holbek.no