RØRL.MESTER ARNE RØRDAL(994073
Krabbeveien 6
8206 FAUSKE