Rørlegger Geir Sirnes AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ