RØRLEGGERMESTER HARALD LARSEN AS
Stasjonsveien 51 - 53
0771 OSLO