Rørleggermester Jarle Håkedal AS
Salhusvegen 188
5107 SALHUS