RØRLEGGERMESTER KIM JØRGENSEN
SIVBLOMVEIEN 27
4017 STAVANGER