Rørleggermester Trond Nielsen
Revahaugane 1
5550 SVEIO