ROSER RØR
BLYLAGVN. 61
1456 NESODDHØGDA
Telefon: 95206007
E-post: eri-ros@online.no