RUNE TALBERG RØRLEGGER AS
Guslundkroken 20
1747 SKJEBERG
Telefon: 90656253
E-post: ruru@online.no