Er du en del av eller styremedlem i borettslag så vet du kanskje mye om innbrudd og brann. Men visste du at det viktigste du skal beskytte sameiet ditt mot er vann? Vannskader forekommer hvert 8. minutt i norske hjem og kan bli svært kostbart og belastende for et borettslag.

Gjensidige har utarbeidet en sjekkliste for å sikre boliger og sameier mot vannskader. Det kan være nyttig å ta i bruk denne for styret og beboere.
I tillegg til sjekklisten er noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot vannskade å installere en vannstopp som Waterguard


SJEKKLISTE FOR Å FORHINDRE VANNSKADER

Har du kontrollert at stoppekranen stenger vannet?
Stoppekranen skal stenge alt vannet, uten bruk av verktøy. Det er viktig at alle beboere har kunnskap om hvordan denne brukes og hvor den befinner seg.

Har du kontrollert at det ikke lekker fra vaske- og/eller oppvaskmaskiner?
Kontroller at slanger og koblinger til maskinene er tette, og bytt ut slanger som er eldre enn 20 år.

Har du kontrollert varmtvannsbereder for lekkasjer?
Hvis varmtvannsbereder er plassert i kjøkkenbenk eller i et rom uten sluk, er det spesielt viktig at du ser etter lekkasjer.

Har du kontrollert vann- og avløpsrør for lekkasjer?
Ta en visuell sjekk av alle synlige rør for å kontrollere at det ikke lekker vann. Hvis du har vannbåren varme er det viktig at du også sjekker varmerør og radiatorer.

Har du renset sluk og vannlåser?
Rens av alle sluk og vannlåser må gjøres minimum to ganger i året. Kontroller og eventuelt skift ut dårlige pakninger. Ved lekkasje er det viktig å kontakte rørlegger.

Har du sørget for tilstrekkelig oppvarming i alle rom med vann- og avløpsrør?
For å unngå frostskade på skjulte vann- og avløpsrør bør temperaturen i rommet være minst 10 grader C. Det samme gjelder i rom med vannbåren varme og sprinkleranlegg.
NB! Husk å lukke vinduer etter lufting.