SMART BASIC

Automatisk, trådløs overvåking av hele bygningen


Smart Basic 1/2″ ventil – NRF 5648271
Smart Basic 3/4″ ventil – NRF 5648272

Waterguard Smart Basic er et meget avansert trådløst system. Egner seg best for boliger og næringsbygg hvor man ønsker å overvåke flere rom. Systemet kan oppgraderes med det antall trådløse sensorer du måtte ønske. Smart Basic er tilrettelagt for oppkobling til alarmanlegg.

MONTERINGSBESKRIVELSE

Magnetventil skal monteres av godkjent VVS-installatør:

 • Ventilen monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, må magnetventil monteres etter uttak for brannslange.
 • Ventilen kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
 • Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.

NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet som kan legge seg i ventilhus.

 

Sentralenhet – monteres av godkjent el-installatør:

 • Sentralenheten festes på vegg ved magnetventil.
 • Fabrikkmontert kabel for magnetventil tilkobles.
 • Sensorledning festes og legges fra sentral og frem til det nærmeste område som skal overvåkes. Øvrige områder i bygget overvåkes med de trådløse sensorene.
 • Støpsel tilkobles 230 volt jordet stikkontakt.

NB: Systemet må alltid testes etter montering ved å fukte alle sensorene med en våt klut e.l. og sjekke at ventilene stenger. Trykk RESET på betjeningspanelet for å åpne. Systemet bør deretter testes minst 2 ganger årlig av bruker.

 

Trådløse sensorer

Oppmelding:

 • Sett inn 2 stk medfølgende AA-batterier ved å vippe av lokket.
 • Trykk OK på sentralenheten, slik at du kommer frem til menyen. Bruk piltast ned til KONFIGURASJON, trykk deretter OK.
 • Du kommer da til MELDE OPP SENSOR, bruk piltast opp / ned for å finne ønsket område som vedkommende sensor skal programmeres opp mot. Trykk deretter OK.
 • Du må nå aktivere sensoren ved å trykke på den lille tasten ved siden av batteriene. Kommunikasjon mellom sensor og sentral er i gang, og sensor programmeres automatisk med valgt rom/sted i sentralenhet. 

Plassering:

 • Sensorene kan festes på vegg i brakett med sensortip ned mot gulv.
 • Sensorene kan også legges flatt mot gulv – uten festebrakett da det også er sensorpunkter på undersiden av sensoren.

Sensorene kan forlenges med ekstra sensortape eller ledning. Braketten festes da lavt på vegg, og sensor plasseres i braketten. Medfølgende sensorledning kan påmonteres sensor. 

Waterguard Smart Basic styringspanel

Styringspanel. Kan også bestilles separat, NRF 5648269