SMART STOP

Automatisk, trådløs overvåking av hele bygningen


Smart Stop 1/2″ ventil – NRF 5648191
Smart Stop 3/4″ ventil – NRF 5648193

Ny utgave av den populære løsningen for boliger, utviklet i et samarbeid med Rørentreprenørene Norge. Det nyutviklede adapteret er nå utformet slik at det gir bedre plass i dobbeltstikk. Det nye betjeningspanelet har fått et mer moderne og brukervennlig design.
Med et enkelt tastetrykk kan du stenge av vannet når du forlater boligen. Systemet­ kan oppgraderes med det antall trådløse ­sensorer du har behov for, og er tilrettelagt for opp­kobling til alarm­anlegg. En enkel og brukervennlig løsning for deg som trenger å overvåke mange rom.

MONTERINGSBESKRIVELSE

Magnetventil skal monteres av godkjent VVS-installatør:

 • Ventilen monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran.
 • Er det montert brannslange, må magnetventil monteres etter uttak for brannslange.
 • Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
 • Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.

NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus.

Strømadapter for magnetventil:

 • Dette er strømforsyningen til magnetventilen som blir styrt trådløst fra betjeningspanelet. Denne enheten skal plugges i en jordet stikkontakt, og i nærheten av magnetventilen.

Betjeningspanel

 • Betjeningspanelet monteres på vegg, gjerne ved husets inngangsdør for enkelt å stenge vannet når huset forlates. Bør ikke plasseres i umiddelbar nærhet av tekniske installasjoner, som aircondition, varmepumpe, etc. pga. radiostøy.
 • Strømforsyningen til betjeningspanelet plugges i power-inngang i bunnen av betjeningspanelet.
 • Dersom alarmanlegg skal tilkobles, brukes medfølgende alarmkabel.

Oppmelding trådløse sensorer

 • Sørg for å ha både betjeningspanel og sensorer i nærheten.
 • Sett inn 2 stk medfølgende AA-batterier i sensorer ved å vippe av lokket.
 • Trykk og hold RESET knapp inne på betjeningspanelet (2 sek.) til lyd og rødt lyssignal aktiveres.
 • Trykk lett på PROG-knappen ved siden av batteriene på trådløs sensor. Betjeningspanelet vil bekrefte at oppmeldingen var vellykket ved å komme med en kvitteringstone. Trådløs sensor vil blinke hurtig fra grønn LED.

Oppmelding av strømadapter for magnetventil

 • Sørg for å ha strømadapter for magnetventil i nærheten av betjeningspanel.
 • Trykk og hold RESET knapp inne på betjeningspanelet (2 sek.) til lyd og rødt lyssignal aktiveres. Innen 20 sekunder, trykk og hold RESET knapp inne på strømadapteret (2 sek.) til lyd og lyssignal aktiveres.
 • Begge enhetene vil bekrefte at oppmeldingen var vellykket ved å komme med en kvitteringstone. Du kan nå styre magnetventilen direkte ved å trykke på tastene OFF og ON på betjeningspanelet.

Utskifting av enheter

Hvis en trådløs sensor eller strømadapter må byttes ut, må systemet resettes, og alle enhetene må meldes opp på nytt. Hvis ikke dette gjøres vil systemet varsle om teknisk feil ved gjentagende 2 korte pip. Slik gjør du:

 • Trykk og hold RESET-knapp inne i ca 10 sek.
 • Etter ca 2 sek. vil dørbryteren pipe første gang, ikke slipp RESET-knapp men fortsett å holde den inne til den piper for andre gang.

Indikatorer og knapper

 • RF-lampe blinker: Enheten mottar et godkjent signal fra andre enheter.
 • OFF: Lyser rødt når magnetventilen har stengt vannet.
 • ON: Lyser grønt når magnetventilen er åpen (normal-stilling).

System reset

Dersom ventilene har lukket seg, må systemet nullstilles for at ventilene skal åpnes igjen. Systemet må også nullstilles dersom én eller flere komponenter har vært skiftet ut.

Plassering av trådløse sensorer

 • Sensoren kan festes på vegg i brakett med sensortip ned mot gulv.
 • Sensoren kan også legges flatt mot gulv uten festebrakett, da det også er sensorpunkter under sensoren.
 • Sensor kan forlenges med lang sensortape. Sender-brakett festes da lavt på veggen og trådløs sensor plasseres i braketten. Medfølgende sensortape kan påmonteres sensor.

Systemet har en automatisk mosjonering av ventilen en gang i døgnet.

Nytt adapter med strømforsyning