Spørsmål og svar om Waterguard

?: Jeg har hørt at det bare er nye boliger som har krav om lekkasjesikring, stemmer det?
!: Rent forskriftsmessig er det bare krav om lekkasjesikring i nybygg, og ved endringer i eksisterende røropplegg. Men dersom du bor i en eldre bolig som ikke omfattes av TEK17, vil risikoen for vannlekkasje være relativt stor, og større enn i et nybygg. Derfor anbefaler både vi og byggebransjens fagfolk at det installeres godkjent lekkasjesikring også i eldre boliger – selv om det ikke blir gjort endringer i røropplegget som utløser krav ihht. TEK17.

?: Stemmer det at jeg må ha en rørlegger til å montere Waterguard hjemme hos meg?
!: Ja, det stemmer. Selve Waterguard-anlegget er relativt enkelt å sette opp, men det er viktig at alle de vannførende koblingene i anlegget utføres fagmessig. Det kreves en rørlegger for å gjøre dette. Tilbehør kan du montere selv, men du må avtale dette med ansvarlig montør på forhånd.

? Jeg har fått installert Waterguard i min bolig. Fra tid til annen begynner det å pipe i betjeningspanelet, men såvidt jeg kan se er det ingen vannlekkasje noe sted. Hvorfor piper det da?
!: Grunnen til at betjeningspanelet sender ut et varselssignal, er at anlegget har oppdaget fuktighet et eller annet sted. Ved betjeningspanelet skal det være klebet opp et skjema som – sammen med antall pip i lydsignalet – forteller deg hvilken sensor som er aktivert, og hvor det er plassert. For å stoppe signalet tørker du godt av sensorledningen på det stedet der den aktiverte sensoren er plassert. Deretter må systemet resettes ved å trykke på “RESET”-knappet.

? Kan Waterguard oppdage og stoppe alle vannlekkasjer?
! Ja, alle lekkasjer kan oppdages av Waterguard, enten vannet kommer fra boligens røropplegg, eller trenger inn utenfra. Men bare lekkasjer i boligens eget røropplegg kan stoppes.

? Er Waterguard et norsk produkt?
! Waterguard blir utviklet og konstruert i Norge, og alle elektroniske komponenter produseres ved Waterguards eget produksjonsalegg i Norge. Ventilene som stenger vannet designes og produseres av Danfoss i Danmark, og alle andre komponenter produseres hos utvalgte produsenter i Kina før de sendes til Norge for kvalitetskontroll og produksjon av ferdig produkt.

?: Jeg har hørt at det bare er nye boliger som har krav om lekkasjesikring, stemmer det?
!: Rent forskriftsmessig er det bare krav om lekkasjesikring i nybygg. Men dersom du bor i en eldre bolig vil risikoen for vannlekkasje være relativt stor, og større enn i et nybygg. Derfor anbefaler både vi og de fleste fagfolk at det installeres godkjent lekkasjesikring også i eldre boliger.

?: Stemmer det at jeg må ha en rørlegger til å montere Waterguard hjemme hos meg?
!: Ja, det stemmer. Selve Waterguard-anlegget er relativt enkelt å sette opp, men det er viktig at alle de vannførende koblingene i anlegget utføres fagmessig. Det kreves en rørlegger for å gjøre dette.

? Jeg har fått installert Waterguard i min bolig. Fra tid til annen begynner det å pipe i betjeningspanelet, men såvidt jeg kan se er det ingen vannlekkasje noe sted. Hvorfor piper det da?
!: Grunnen til at betjeningspanelet sender ut et varselssignal, er at anlegget har oppdaget fuktighet et eller annet sted. Ved betjeningspanelet skal det være klebet opp et skjema som – sammen med antall pip i lydsignalet – forteller deg hvilken sensor som er aktivert, og hvor det er plassert. For å stoppe signalet må systemet resettes ved å trykke på “RESET”-knappet. Deretter tørker du godt av sensorledningen på det stedet der den aktiverte sensoren er plassert.

? Kan Waterguard oppdage og stoppe alle vannlekkasjer?
! Ja, alle lekkasjer kan oppdages av Waterguard, enten vannet kommer fra boligens røropplegg, eller trenger inn utenfra. Men bare lekkasjer i boligens eget røropplegg kan stoppes.

? Er Waterguard et norsk produkt?
! Waterguard blir utviklet i Norge. Ventilene som stenger vannet designes og produseres av Danfoss i Danmark, og alle andre komponenter produseres hos utvalgte produsenter i Kina.

 

?