30% forsikringsrabatt

Nye Smart Stop

Avansert men enkel å bruke, med sikker overvåking av hele boligen. Den nye utgaven har et bedre betjeningspanel, og adapteret har er et mer funksjonelt design. Klikk under for å se film (YouTube).

Også for næringsbygg

Vannlekkasjer er et like stort problem for næringsliv som for privatpersoner. Derfor har Waterguard utviklet løsninger som er tilpasset større bygg med konstruksjoner som blant annet gjør trådløs kommunikasjon krevende.

Waterguard er Norges mest solgte lekkasjesikring

Lekkasjerisiko::
Gamle hus og nye kjøkken

For den som overtar en eldre bolig er det gjerne to rom man ganske snart ønsker å få gjort noe med; kjøkkenet og badet. Begge rom er gjenstand for mye slitasje, de er kostbare å pusse opp – og de viser seg å være en risikofaktor i forhold til vannlekkasjer. 

Når det gjelder kjøkken, er det mye som skiller moderne løsninger fra de eldre;
For det første er kjøkkenet gjerne helt åpent mot tilliggende stue/oppholdsrom, med plant gulv på samme nivå mellom kjøkken og de andre rommene – uten terskler av noe slag.
Og aller viktigst: Et moderne kjøkken har gjerne flere vannkoblede enheter, typisk kaffemaskin, vannkoblet kjøleskap med isbitmaskin og selvsagt vannkoblet oppvaskmaskin. Dermed er antall potensielle lekkasjepunkter mangedoblet i forhold til tidligere tider, men kjøkkenet har allikevel ikke sluk. 

Når en av vannkoblingene på et eller annet tidspunkt begynner å lekke, vil vannet flyte fritt ut på kjøkkengulvet – men det stopper ikke der. Vannet finner snart veien videre ut mot stue og oppholdsrom, og skadeomfanget blir dermed stort om ikke lekkasjen oppdages og stanses raskt. Fra kjøkken og stue vil vannet etterhvert finne veien ned langs veggene til etasjen under, og avhengig av hva som befinner seg der kan konsekvensene av vannlekkasjene bli store.

Lekkasjesikring bør være en naturlig del av rehabiliteringen
Fordi en oppgradering av kjøkken på denne måten innebærer en økt risiko for vannlekkasjer, bør lekkasjesikring være en naturlig del av rehabiliteringen. På nye boliger er det påkrevd, men når det gjelder eldre boliger er det altså helt frivillig om man vil installere lekkasjesikring.

Waterguard er markedets mest kjøpte system for lekkasjesikring
Etter mer enn 20 år i det norske markedet er Waterguard i dag ledende innenfor lekkasjesikring. Et marked som vokser raskt, både fordi vannskader er i ferd med å bli en stor utfordring for huseiere og forsikringsbransjen – og fordi myndighetene med TEK17 stiller strenge krav til lekkasjesikring i nye bygg.

Med Waterguard får du inntil 30% rabatt på boligforsikringen
For å bidra til å redusere det store skadeomfanget tilbyr de fleste forsikringsselskapene i dag en ganske solid rabatt på forsikringspremien; helt opp til 30% er det mulig å få. Den reelle kostnaden for installasjon av lekkasjesikring blir dermed svært lav.

For fagfolk

Tekst om aktuelt produkt

System for detektering av vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilførsel. Deteksjon av vann skjer med sensorledning/sensortape.

Abbonner på vårt ­nyhetsbrev

Ugia quae voluptatet, cus, etus esto quam il molor minveri atinisquatis expe eatectum est, sunt, optate nobis et apicias atinisquatis expe ex endunt lam.

Ønsker du å bli Waterguard-montør?

Ugia quae voluptatet, cus, etus esto quam il molor minveri atinisquatis expe eatectum est, sunt, optate nobis et apicias ex

Tydeligere krav til lekkasje­sikring i TEK17

Ugia quae voluptatet, cus, etus esto quam il molor minveri atinisquatis expe eatectum est, sunt, optate nobis et apicias ex

Kraftig reduksjon i vannskader i 2020…

Ugia quae voluptatet, cus, etus esto quam il molor minveri atinisquatis expe eatectum est, sunt, optate nobis et apicias atinisquatis expe ex endunt lam.

Slik monterer du ­Waterguard enda raskere!

Ugia quae voluptatet, cus, etus esto quam il molor minveri atinisquatis expe eatectum est, sunt, optate nobis et apicias ex