Antall skader i norske hjem som følge av ukontrollerte vannlekkasjer har vist en økende tendens de seneste årene. I snitt skjer det nå over 200 vannskader hver dag, noe som medfører store ulemper for dem som opplever det. Alt fra matvarer og bøker til elektronisk utstyr og gamle fotografier kan bli ødelagt, og i mange tilfeller tar det flere måneder før alt er tørt og hjemmet igjen er beboelig.

Langtidslekkasjer i ferien
Mange av de store vannskadene oppstår gjerne i ferier og helger når folk reiser bort, og da får vannet stå lenge og renne før lekkasjen blir oppdaget. Et gjennomvått hus tar tid å reparere på grunn av den lange tørkeprosess. Dermed må beboerne enten flytte ut i lengre tid, eller leve med huset fullt av håndverkere.

Flere vannkoblete enheter enn før
En del av forklaringen på den økte vannskaderisikoen er at vi har mer vannkoblet utstyr enn før. Særlig kjøkkenet er utsatt, i tillegg til oppvaskmaskin har stadig fler kaffemaskin, ismaskin eller andre enheter som er koblet til vann. Disse vannkoblingene utgjør en vesentlig lekkasjerisiko som ikke var tilstede for 10-15 år siden.

Kan oppfattes som vanskelig
På bakgrunn av utviklingen anbefaler forsikringsselskapene at vi stenger hovedvannkranen når vi drar på ferie eller helgeturer. For mange er det en grei sak, men det å stenge vannet er i mange tilfeller en omstendig sak fordi selve kranen står på et sted som er vanskelig tilgjengelig. I tillegg sier hver fjerde av de under 30 år at de ikke vet hvor hovedvannkranen befinner seg – og da blir vannet stående på.

Waterguards enkle løsning
For å gjøre det enkelt å skru hovedvannet av og på har det norske selskapet Waterguard utviklet en egen og svært brukervennlig løsning: Her kan vannet stenges og åpnes med et enkelt betjeningspanel som står montert ved utgangsdøren. Den enkle betjeningen vil trolig gjøre at fler faktisk stenger vannet når de er borte. Og for å redusere antall vannskader er akkurat det helt nødvendig.