NORGES STØRSTE LEKKASJESIKRINGSPROSJEKT?

Etter 5 omfattende vannlekkasjer i Stortingsgata 30 kom Waterguard på banen


Sebastian Aakermann monterer Waterguard
Sebastian Aakermann og Ryen VVS har sammen med Waterguard installert det som trolig er Norges mest omfattende lekkasjesikrings-system i Stortingsgata 30 i Oslo.

Det store næringslokalet i Stortingsgaten 30 i Oslo huser en rekke virksomheter, blant annet Volvat Legesenter, Vitra møbler og Steinway pianoer. Men flotte lokaler og fasade til tross – det gamle røropplegget som strekker seg over 5 etasjer viste seg ikke å holde mål. Da nye leietakere etterhvert flyttet inn for et drøyt år siden, ble også vannforbruket et annet enn det tidligere hadde vært. Spesielt hadde Volvat behov for mye og varmt vann, noe som bidro til en økt belastning på rør og pakninger.

6 omfattende vannlekkasjer på kort tid
Malling & Co står for driften av bygget, og for dem startet problemene i juli 2016. Da oppsto den første av en serie lekkasjer, og på det verste strømmet vannet nedover gaten på utsiden av bygget. I Steinways pianobutikk i første etasje gjorde man en iherdig innsats for å redde flygler og pianoer verdt mange millioner. Hos Vitra måtte kostbare møbler reddes ut i all hast. Hos Volvat i tredje etasje måtte driften stoppes. Flere små og store lekkasjer fulgte i månedene som kom, og etterhvert var alle enige om at noe grunnleggende måtte gjøres. Her nyttet det ikke lenger bare å flikke på gamle røropplegg.

Norges mest omfattende Waterguard-installasjon?
Det ble snart klart at en fullstendig utskifting av alle gamle rør ville bli for kostbart. Bygget har hele 6 ulike sjakter med et utall rørføringer, og i det gamle systemet er det bare et tidsspørsmål før nye lekkasjer vil oppstå.

Derfor ble det bestemt at hele systemet nærmes skulle dekkes med lekkasjesensorer og ventiler fra Waterguard. I alle sjakter og på utsatte steder i de ulike etasjene er Malling & Co i samarbeid med Ryen VVS og Waterguard nå i ferd med å installere det som trolig er Norges mest omfattende løsning for lekkasjesikring. Hundrevis av ventiler og sensorer skal sørge for at ethvert tegn til lekkasje automatisk stenger vannet – før skaden er skjedd.