Direktoratet for Byggkvalitet har nå kommet med en presisering av kravene til lekkasjesikring i TEK17, §15-5 [4] Pkt. 2:

Der det tidligere stod:
Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper.

Står det nå:
Hvis bygningens faste vanninstallasjon har et innendørs tappested hvor lekkasjevannet ikke vil renne til et sluk eller i et overløp, må det monteres en automatisk lekkasjestopper. Det samme gjelder for tilkoblingspunkter for produkter og utstyr som bruker vann, for eksempel vaskemaskin og oppvaskmaskin. Automatisk lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

Dette blir gjort for å få en entydig tekst, og demed unngå ulik tolkning av regelverket.