HISTORISK MUSEUM
SIKRES MOT VANNSKADER

Rørleggerne fra Hans Haugerud AS installerer Waterguard i forbindelse med den omfattende rehabiliteringen. 


Et av de sentrale områdene som ble sikret med Waterguard var den nye utstillingen “Kollaps – mennesket i en uforutsigbar verden”. Denne ble gjort ferdig våren 2017, og kurator Petter Bjerregaard forteller at museet på sikt skal endre alle utstillingene i første etasje.

Her er Bjerregaard sammen med Tobias Johansen fra Waterguard AS.

I Historisk Museums erverdige lokaler i Oslo har det over lang tid pågått en omfattende rehabilitering. Den storslåtte museumsbygningen fra 1902 er enestående i norsk arkitekturhistorie, og i 2014 ble den formelt fredet.

I 2016 ble et omfattende rehabiliteringsarbeid igangsatt, og i den forbindelse blir store deler av byggets røropplegg fornyet. Arben Bairami og Jan Tore Kristiansen fra Hans Haugerud AS har utført store deler av dette arbeidet, og kjenner etterhvert byggets omfattende røropplegg godt.

– Det er jo med stor respekt vi går løs på et slikt bygg, forteller Bairami. – Samtidig er det åpenbart at rørsystemet er modent for oppgradering. Dette er et sted der en eventuell lekkasje vil medføre helt uerstattelig skade. Og – uten omfattende arbeider og sikkerhetstiltak er det bare et tidsspørsmål før nettopp det skjer.

I tillegg til å skifte ut store deler av røropplegget er det installert Waterguard-systemer på utsatte områder. Sentrale hovedvannledninger er sikret med ventiler og brytere for manuelle vannstopp. I tillegg er det installert lekkasjesensorer i flere områder der det er åpenbar risiko for lekkasje. – Vi har selvsagt ikke mulighet til å skifte ut alle rør og koblinger i et slikt bygg, forteller Bairami. – Derfor garderer vi oss ved å montere lekkasjesikring på strategisk viktige steder.

Ny og spennende utstilling

Et av de sentrale områdene som ble sikret med Waterguard er den nye utstillingen “Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden”. Kurator Peter Bjerregaard forteller at museet på sikt skal endre alle utstillingene i første etasje.

– Utstillingen “Kollaps” handler om hvordan vår kultur har utviklet seg med utgangspunkt i naturens uforutsigbarhet. Her kan publikum oppleve hvordan endringer i is og havnivå påvirker bosettingsforhold og kulturell utvikling. Utstillingen tar oss fra de tidligste bosettinger rundt Oslofjorden for 12000 år siden – gjennom nåtid og inn i fremtiden, forteller Bjerregaard.