WATERGUARD I MEDIA

Artikler om Waterguard og vannskader i norsk presse


Vannskader koster 4 milliarder kroner årlig
(Fremtidens Byggenæring nr. 19/2016)
I følge Finans Norge er brannskader på boliger, næringsbygg og innbo redusert noe fra i fjor til samme tid, mens vannskadene hittil er 544 millioner kroner høyere enn fjoråret. Totalt vil de koste samfunnet over 4 milliarder kroner i 2016.
Les artikkel

Unngå vannskader i næringsbygg
(SINTEF 03.03.2016)
SINTEF Byggforsk har observert flere tilfeller av manglende oppfølging av funksjonskrav i TEK10 når det gjelder lekkasjesikkerhet for rørføringer i næringsbygninger.
Les artikkel

Vannskader hvert niende minutt
(Finans Norge, mai 2016)
Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet. De tre første månedene i år rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15 000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner, viser Finans Norges vannskadestatistikk. Les artikkel